מיון בחירה C++ Cselection sorted

benny++C1 Comment

קוד למיון בחירה                                                                            selection sorted code for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    temp = a[1]; index = 1;
    for (int j = 1; j <= n-i+1; j++)
    {
      if (temp<a[j])
      {
        temp = a[j]; index = j;
      }
 
    }
 
    t = a[n - i + 1];
    a[n - i + 1] = a[index];
    a[index] = t;
 
  }

קוד למיון בחירה (עם תכנית ראשית)                              selection sorted with main function

#include <iostream>
using namespace std;


int main()
{
	cout << "enter the array size:" << endl; int n; int temp, index; int t; cin >> n;
	int *a = new int[n];

	cout << "enter the array values:" << endl;

	for (int i = 1; i <=n; i++) { cin >> a[i];
	}


	cout << "before sorted :" << endl;

	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		cout << a[i] << " ";
	}

	cout << endl;	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		temp = a[1]; index = 1;
		for (int j = 1; j <= n-i+1; j++)
		{
			if (temp<a[j])
			{
				temp = a[j]; index = j;
			}

		}

		t = a[n - i + 1];
		a[n - i + 1] = a[index];
		a[index] = t;

	}


	cout << "after sorted :" << endl;

	for (int i = 1; i <=n; i++)
	{
		cout << a[i] << " ";
	}


	system("pause");
	return 0;
}


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *