סדרת פיבונאצי ב ++C

benny++CLeave a Comment

Fibonacci Series Program in ++C

במתמטיקה, סדרת פיבונאצ'י היא הסדרה ששני איבריה הראשונים הם 1, 1 וכל איבר לאחר מכן שווה לסכום שני קודמיו. בהתאם לכך, איבריה הראשונים של הסדרה הם {\displaystyle 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…} 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144….

בניסוח פורמלי יותר, הגדרה רקורסיבית של הסדרה ניתנת על ידי תנאי ההתחלה {\displaystyle F_{1}=F_{2}=1} F_{1}=F_{2}=1, ונוסחת הנסיגה {\displaystyle F_{n+1}=F_{n}+F_{n-1}} F_{{n+1}}=F_{n}+F_{{n-1}}. אברי הסדרה נקראים "מספרי פיבונאצ'י".
בתכנית זו המשתמש מכניס כקלט מספר כלשהו, התכנית תדפיס את סדרת פיבונאצ'י עד לאותו מספר

/*************************
targil: 4 sheela 3
discription: fibonaci sirias. the user enter the 'n', the program show the fibonaci sirias forom the Beginning to this 'n'.
**************************/
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
  int n, first, second;
  cout << "enter a number:" << endl;
   
  do
  {
    cin >> n;
    if (n<0)
    {
      cout << "ERROR" << endl;
    }
  } while (n<0);         // if the user enter incorrect input, the program give him chance to input another number
 
  int num = n;      //  to save the n value to know how many time to ran the loop (n value change in the loop so i craete another Variable)
 
  first = 1;      
  second = 0;
 
  if (n==0)       
  {
    cout<<"0"<<endl;  // if the input is '0' we dont need loop for that case.
  }  
 
  else
  {
    cout<<"0 1" <<" ";    //  if the input is mor then '0' the screen always have to shoe "0 1" and later go into the loop
 
      for (int i = 0; i < num-1; i++)
    {                        
      n = first + second;
 
      first = second;
 
      second = n;
 
      n = first + second;
         
      cout << n << " ";
     
 
    }
 
 
  }
 
    cout<<endl;
 
// system("pause");
  return 0;
}
 
 
  /*********OUTPUT*****8
                    
 
  enter a number:
  7
  0 1 1 2 3 5 8 13
 
 
  *********************/

benny

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *