תנאי if else ב ++C

bennytermsLeave a Comment

discription:
the INPUT is a tow digit number (0<number<100), the program mast
pirnt Different OUTPUT every Different case,For example, if a tow digit number
contain tow odd numbers (99), the OUTPUT will Be different form case that the number
containtow even numbers (88)

.קליטת מספר חיובי בן שני ספרות ובדיקה האם הספרות המרכיבות את המספר הם זוגיות או לא

  1. כתוב תכנית הבודקת אם מספר נמצא בתחום מסוים. התכנית תציג למשתמש הודעה enter 3 numbers: , ותקלוט 3 ערכים לתוך המשתנים first, last, ו-number. לאחר מכן – התכנית תבדוק אם number הוא בתחום שבין first ל last (מותר להניח שהערך השמור בfirst  הוא קטן מהערך השמור ב (last. אם number  נמצא בתוך התחום  התכנית תדפיס     between. אם  number קטן מהתחום התכנית תדפיס smaller, ואם number גדול מהתחום התכנית תדפיס bigger. שימו לב! אם הערך של number שווה לאחד מהערכים המגדירים את התחום – הוא עדיין נחשב בתוך התחום!

דוגמאות להרצת התכנית.

 

קוד התכנית.

int main ()
{
cout << "enter a number:"<<endl;
int num;
cin>>num;
if (num <100 && num!=0 && num>0) // The purpose of this line is to go
{ //Straight to command else end print "ERROR" in
// case the conditions are not true

if ((num%10)%2!=0 &&(num/10)%2!=0)
{
cout<<"odd digits only"<<endl;
cout <<(num%10)+(num/10)<<endl;
}

if ((num%10)%2==0&& (num/10)%2==0)
{

cout <<"even digits only"<<endl;
cout<<(num%10)*(num/10)<<endl;

}
if ((num/10)%2==0&&(num%10)%2!=0 ||(num%10)%2==0 && (num/10)%2!=0)
{
cout <<"mixed number"<<endl;
}
}
else
{
cout <<"ERROR"<<endl;
}

return 0;
}

Benny

5

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *