מציאת מספרים ראשוניים Eratosthenes Algorithm

bennylisp, Racket, schemeLeave a Comment

מציאת מספרים ראשוניים scheme

הפונקציה מקבלת מספר שלם ומחזירה רשימה של כל המספרים הראשוניים עד לאותו מספר,

 • הפונקציה תחילה יוצרת רשימה מ 1 עד לאותו מספר באופן רקורסיבי על ידי קריאה לפונקציה createList 
 • הרשימה נשלחת לפונקציה נוספת erathosprimes1Help2   המקבלת רשימה ובכל מקום שהמספר אינו ראשוני המספר מוחלף ב f#
 • רשימה זו מועברת לפונקציה נוספת erathosprimes1Filter  שמוחקת את כל ה f# ומשאירה את המספרים הראשוניים בלבד

הקוד

(define(erathosprimes1 N)
 (if (inputCorrect2? N)
 (erathosprimes1Filter (erathosprimes1Help2 (createList 1 N) 2) )
 "error input"
 ))                                


(define(erathosprimes1Help L I K)
 (if (null? L) null
   (if (and(equal? (car L) #f)(= K I)) L
      (if (equal? K (+ I 1)) 
       (if (equal? (car L) #f) (cons (car L) (erathosprimes1Help (cdr L) I K))
         (if (=(modulo (car L) I)0) (cons #f (erathosprimes1Help (cdr L) I K) ) 
     (cons (car L) (erathosprimes1Help (cdr L) I K)) )
   )
  (cons (car L) (erathosprimes1Help (cdr L) I (+ K 1))))
   )))


(define (erathosprimes1Help2 L I)
 (if (= (length L) (+ I 1)) L
    (erathosprimes1Help2 (erathosprimes1Help L I 1) (+ I 1)) )
   )


(define(erathosprimes1Filter L)
 (if (null? L) null
   (if (equal? (car L) #f) (erathosprimes1Filter (cdr L))
         (cons (car L) (erathosprimes1Filter (cdr L))
            ))))
   


(define(erathosprimes2Help L I K [RESULT null])
 (if (null? L) RESULT
   (if (and(equal? (car L) #f)(= K I)) RESULT
      (if (equal? K (+ I 1)) 
       (if (equal? (car L) #f) ( RESULT (cons (car L) (erathosprimes1Help (cdr L) I K)RESULT))
         (if (=(modulo (car L) I)0) (cons #f (erathosprimes1Help (cdr L) I K) ) 
     (cons (car L) (erathosprimes1Help (cdr L) I K)) )
   )
  (cons (car L) (erathosprimes1Help (cdr L) I (+ K 1))))
   )))קרדיט: benny david from WS

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *