הקצאה דינמית ב ++C

benny++C, Arrays, functions, UncategorizedLeave a Comment

יש לבצע בדיקת תקינות קלט, כרגיל (בתרגיל זה, קלט לא תקין ייתכן במקרים הבאים: מספר קו, מספר תחנות, משך נסיעה (שלילי) וכן בחירת ערך שאינו בין 1 ל 7 בתפריט).   הערה חשובה: לעיתים הבודק … Read More

bennyArraysLeave a Comment

[av_textblock size=" font_color=" color="] על התכנית לקלוט 100 מספרים שלמים חיוביים, לתוך מטריצה בגודל 10*10. על התכנית למיין בסדר לא יורד את שני חצאי המטריצה: משולש שמאלי תחתון, ומשולש ימני עליון. המיון יתבצע כך שהמספר … Read More

חיפוש איבר בתוך מערך

bennyArraysLeave a Comment

א. כתוב פונקציה המממשת את האלגוריתם בסביבת העבודה. הפונקציה מקבלת מערך ממוין בסדר עולה, גודל המערך ומשתנה נוסף. במידה והערך הנוסף קיים במערך, הפונקציה תחזיר את המיקום (אינדקס) של איבר זה. במידה והערך הנוסף לא … Read More

Arrays

bennyArrays, LoopsLeave a Comment

מערכים  (Arrays) ב ++C. מערך חד מימדי כתוב תכנית אשר תקלוט רשימה של 15 מספרים שלמים. על התכנית להדפיס את המילה GOOD במידה ומופיעים ברשימה כל המספרים בין 1 ל- 15, אחרת יש להדפיס את … Read More

++arrays in C

bennyArrays, for loop, LoopsLeave a Comment

discription: enter tow arrays (vector_1 and vector_2) the program can chack how many times vector_1 containing vector_2. תרגיל 6 שאלה 2 כתוב תכנית אשר תגדיר שני מערכים: מערך של מספרים שלמים, בשם vector1, המכיל עד … Read More