הקצאה דינמית ב ++C

benny++C, Arrays, functions, UncategorizedLeave a Comment

יש לבצע בדיקת תקינות קלט, כרגיל (בתרגיל זה, קלט לא תקין ייתכן במקרים הבאים: מספר קו, מספר תחנות, משך נסיעה (שלילי) וכן בחירת ערך שאינו בין 1 ל 7 בתפריט).   הערה חשובה: לעיתים הבודק … Read More

++function c

bennyfunctions, LoopsLeave a Comment

תוכנה הבודקת אם מספר הוא מספר מושלם או לא, התכנה תיתן את מספר המספרים המושלמים מתחת למספר נתון. דוגמא לקלט ופלט בסוף התכנית. /************************* discription: the program can chack if number is comleat number **************************/ #include … Read More