סדנא תרגיל 8 שאלה 1

benny++C, נכתב ע"י Benny, סדנא ב++C, תרגילים, תרגילים בסדנא ב++CLeave a Comment

פעולות על עצים בינאריים, פונקציה המחזירה את המספר העלים בעץ פונקציה המחזירה את גובה העץ פונקציה המחליפה בין הבנים של כל קודקוד בעץ ויוצרת עץ חדש שהוא תמונת מראה של העץ המקורי פונקציה המחזירה את מספר … Read More

סדנא תרגיל 7 שאלה 1

benny++C, נכתב ע"י Benny, סדנא ב++C, תרגילים, תרגילים בסדנא ב++CLeave a Comment

תרגיל בפולימורפיזם (רב צורתיות) , מצביע מטיפוס האבא על טיפוס הבן, נותן לנו אפשרות לשייך פונקציות דומות בעלות אותו שם, כשכל פונקציה מתאימה לטיפוס ספציפי תכנית ראשית המחלקה Student מימוש המחלקה Student המחלקה BA מימוש … Read More

סדנא תרגיל 6 שאלה 2

benny++C, נכתב ע"י Benny, סדנא ב++C, תרגילים, תרגילים בסדנא ב++CLeave a Comment

תרגיל בירושה, מחלקה כללית של מצולע היא מחלקת האב, ומחלקות משולש ומלבן, הם יורשות / תת מחלקות של המלחקה הראשית מצולע תכנית ראשית המלחקה Polygon מימוש המחלקה Polygon המחלקה Rectangle מימוש המחלקה Rectangle המחלקה Triangle … Read More

סדנא תרגיל 4 שאלה 1

benny++C, class, סדנא ב++C, תרגילים בסדנא ב++CLeave a Comment

פונקציות חברות, סטטיות וטיפול בחריגות תכנית לניהול כספומט, בתוכנית זו יש שימוש בשתי מחלקות מחלקה בתוך מחלקה, תרגול בבנאים (קונסטרקטורים), זריקת חריגים תכנית ראשית (נכתב ע"י benny ) מצורף פיתרון נוסף ומומלץ לעיין בו המחלקה … Read More