פרולוג תרגיל 6

bennyprologLeave a Comment

בסיס נתונים דינמי – תוך שימוש במה שצריך מתוך פרדיקטים, כגון: findall, bagof, setoff, assert, assertz, asserta, retract, פיתרון 1 H.s פיתרון 2 Y.levental

פרולוג תרגיל 5

bennyprologLeave a Comment

תרגיל 5 בפרולוג – רקורסיות, רקורסיות זנב, ורקורסיות על רשימות מקוננות פיתרון 1 benny פיתרון 2 H.s פיתרון 3 Y,levental