סדנא תרגיל 3 שאלה 1

benny++C, class, סדנא ב++C, תרגילים, תרגילים בסדנא ב++CLeave a Comment

בתרגיל זה תוכלו לתרגל את נושא המחרוזות והפונקציות שלהן וקצת קומבינות 🙂
העמסת אופרטורים למחרוזות כגון: <,>,= ,>= ועוד ..
תרגיל 3 שאלה 1 סדנא ב ++C

תכנית ראשת

/******************************
targil: 3/1
lecturer: david Cohen
discription: work with strings 

*******************************/
#include <iostream>
#include <cstring>
#include "String1.h"
using namespace std;

int main()
{
	char str1[50];
	char str2[50];
	int n;
	cout<<"Enter strins\n";

	int index;
	cin>>str1;
	cin>>str2;
	cin>>n;
	String A(str1);
	String B(str2);

	A>B;
	A<B;
	A=B;


	String C=B.insert(n,str1);

	if (n<=strlen(str1))
	{
		C.print_str(); 
	}
	
	
	//system("pause");
	
	return 0;
}
/*****output***********
 
 Enter strins
hello
hello
2
a=b
hehellollo

************************
Enter strins
hello
world
3
a<b
worhellold
************************/
 

מימוש המחלקה

#include "String1.h"
#include <cstring>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;


String::String()
{
}

String::String(char*string)
{
	str= new char [strlen(string)+1];  // creayte arrary for the length of this sting +1 for \0
	strcpy(str,string);


}

char* String::get_str()
{
	return str;

}void String::print_str()
{
	cout<<str<<endl;

}

String String::operator+(String s)
{
	char*temp=new char[strlen(str)+strlen(s.str)+1];     //creayte arrary for the length of two string +1 for \0    
	strcpy(temp,str);

	strcat(temp,s.str);               // add the second string to the first one

	String Temp(temp);                // creayte new string that contine the two stings

	return Temp;
}

String String:: insert( int index, const char* s )
{

	
	if (index<=strlen(str))
	{
		char*temp=new char[strlen(str)+strlen(s)+1];     //creayte arrary for the length of two string +1 for \0     
		strncpy(temp,str,index);               //copy the first string but only form the begining to the index
		temp[index]='\0';      // end the first word (not complete word)
		strcat(temp,s);        // add the second string
		strcat(temp,str+index);     //add the first word (the left letters(from the index))
		String Temp(temp);
		return Temp; 
	}
	else
	{
		cout<<"ERROR\n";
		str=NULL;
	}

}

void String::operator>(String s)
{

	if(strcmp(str,s.get_str())>1)  //its mean: the first word is biger from the second word
	{
	cout<<"a>b\n";
	}


}

void String::operator<(String s)
{

	if(strcmp(str,s.get_str())<0)  //its mean: the first word is smaller from the second word
	{
	cout<<"a<b\n";
	}


}

void String::operator=(String s)
{

	if(strcmp(str,s.get_str())==0)  //its mean: the two words is even
	{
	cout<<"a=b\n";
	}


}

String::~String()
{
}

המחלקה

#pragma once
class String
{
	char* str;

public:
	String();  //defolt c-tor
	String(char*); //c-tor

	void print_str();
	char*get_str();	String operator+(String str);
	void operator>(String str);
	void operator<(String str);
	void operator=(String str);

	String insert( int index, const char* str ); 

	~String(void);
};


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *