מבוא למדעי המחשב תרגיל 2

benny++C, מבוא למדעי המחשב6 Comments

ברוכים הבאים לקורס מבוא למדעי המחשב

לתרגיל זה אין צורך בידע מוקדם

התרגילים הראשונים הם ללא צורך בפתרונות כפי שאתם רואים….
ב ה צ ל ח ה

תרגיל 2 שאלה 4

/***********************************
targil bait 2/4 : enter tow values: a ,b; 
and print (5*a+3)/(6*b+2) ****************
*************************************/


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a, b;
	float c;

	cout << "enter two numbers:"<<endl; cin >> a >> b;
	

	c= (5.0f*a+3)/(6*b+2);

	cout <<"c="<< c << endl;

	

	return 0;
	/**********INPUT************
	a=2 , b=0
	****************************

	***********OUTPUT**********
	c=6.5

	***************************/
	
	
}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

תרגיל 2 שאלה 5

/*************************
targil bait 2 shela 5 
discription: Swapping two variable value
**************************/


#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
	int x, y;
	cout << "enter two numbers:"<<endl; cin >> x >> y ;

	cout<<"x="<<x<<" ,y="<<y<<endl; 

	x = x + y;
	y = x - y;
	x = x - y;

	
	cout<<"x="<<x<<" ,y="<<y<<endl; 

	/*********input**********8
	26

	52
	*********output***********

	x=26 ,y=52
	x=52 ,y=26

	*************************/


	return 0;


}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	

תרגיל 2 שאלה 6

/******************
targil: targil bait 2 shela 6 
discription: INPUT: tow numbers
			 OUTPUT: Arithmetics ( +,-,*,/) between the tow numbers
*******************/


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{

	int num1, num2;
	cout << "enter two numbers:" << endl; cin >> num1 >> num2;

	cout << num1<<'+'<<num2 <<'='<<num1+num2<< endl;
	cout << num1 << '-' << num2 << '=' << num1 - num2 << endl;
	cout << num1 << '*' << num2 << '=' << num1 * num2 << endl;
	cout << num1 << '/' << num2 << '=' << (float)num1 / num2 << endl;


	/*********INPUT******
	4
	8
	*********output******
	4+8=12
	4-8=-4
	4*8=32
	4/8=0.5
	*********************/
	


	
	return 0;
}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	


תרגיל 2 שאלה 7

/******************
student: binyamin roytteberg
ID: 300678802
targil: targil bait 2 shela 7
discription: INPUT: three digit number
       OUTPUT: the sum of the three digits
*******************/


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int num, sum;

	cout <<"enter a three digit number:" << endl; cin >> num;
if (num>=100&&num<=999)
{
	sum = num % 10;
	num /= 10;
	sum += num % 10;
	num /= 10;
	sum += num;
	cout << "the sum is:" << sum << endl;
}

	/*********INPUT******

	 127

	*********output******

  the sum is:10

	*********************/

		return 0;
}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	


תרגיל 2 שאלה 8

/******************
student: binyamin roytteberg
ID: 300678802
targil: targil bait 2 shela 8
Lecturer: Meir Kommer
discription: INPUT: time when the airplane take off and the time of the flight
OUTPUT: arrival time
*******************/


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int takeOffHour, takeOffMin, takeOffSec;
	int flightHour, flightMin, flightSec;
	int arriveHour, arriveMIn, arriveSec;

	cout << "enter flight takeoff:" << endl; cin >> takeOffHour >> takeOffMin >> takeOffSec;
	cout << "enter flight duration:" << endl; cin >> flightHour>> flightMin>> flightSec;

	arriveSec = (takeOffSec + flightSec) % 60;
	arriveMIn = (takeOffSec + flightSec) / 60; // for situation which the flight Second and takeOff Second are mor then 60
	arriveMIn += (takeOffMin + flightMin) % 60;
	arriveHour = (takeOffMin + flightMin) / 60; // for situation which the flight minut and takeOff minut are mor then 60
	arriveHour += (takeOffHour + flightHour)%24;
	

		cout << "flight arrival is:" << arriveHour << ':' << arriveMIn << ':' << arriveSec << endl;


	/*********INPUT******

	45
	33
	127

	0
	55
	10

	*********output******

	flight arrival is: 
	22:40:43


	*********************/


		


	return 0;
}	 	 	 	  	  		  	 	  	 	


6 Comments on “מבוא למדעי המחשב תרגיל 2”

 1. אולי תשימו באתר קישור להורדת תכנה למחשב לאלו שמעוניינים ללמוד לתכנת ?

 2. בקרוב נשים לינקים מסודרים לכל סביבות העבודה הרלוונטיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *