מבנה המחשב תרגיל 4

bennyassembly, mips assembly, מבנה המחשבLeave a Comment

הגדר פונקציה (בעלת תווית גלובאלית) שמקבלת בתור פרמטר מיקום של תחילת רשימה המכילה מספרים בגודל מילה ואת מספר האברים ברשימה. הפונקציה מחזירה 1 אם הרשימה היא סדרה חשבונית ואחרת היא מחזירה 0 הגדר פונקציה (בעלת … Read More

מבנה המחשב תרגיל 3

bennyassembly, mips assembly, מבנה המחשבLeave a Comment

  עליך לכתוב 3 פונקציות – פונקציה שמבצעת חיבור: הפונקציה מקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את החיבור בניהם. – פונקציה שמבצעת כפל: הפונקציה מקבלת שני ארגומנטים ומחזירה את הכפל בניהם פונקציה זו תשמש בפונקציית החיבור שכתבתם … Read More

bennyassembly, mips assembly, מבוא למדעי המחשבLeave a Comment

שאלה 1 בתכנית זאת תוכלו ללמוד על מציאת מקסימום במערך בשפת אסמבלי נתון בלוק של נתונים בזיכרון, כל נתון גודלו בית byte . כתובת תחילת הבלוק נתונה ברגיסטר a0$ הנתון הראשון בבלוק )הבית הראשון( מציין … Read More

מחשבון באסבמלי

bennyassembly, mips assemblyLeave a Comment

מחשבון באסבמלי הכולל: פונקציית כפל, חיבור, וחזקה, רק על ידי פונקציית החיבור בלבד , תרגול שימוש בפונקציות על ידי פקודת jal ושמירת הערכים במחסנית לפני הכניסה לפונקציה ובתוכה כמקובל

קוד בסיסי באסמבלי

bennyassemblyLeave a Comment

התוכנית מעתיקה בלוק של מילים – שמתחיל בכתובת הנמצאת ב- a0 , – $אל בלוק של מילים שמתחיל בכתובת הנמצאת ב- a1 . $ התוכנית סופרת את מספר המילים שהועתקו ותשמור את התוצאה ברגיסטר – … Read More