מציאת מספרים ראשוניים Eratosthenes Algorithm

bennylisp, Racket, schemeLeave a Comment

מציאת מספרים ראשוניים scheme הפונקציה מקבלת מספר שלם ומחזירה רשימה של כל המספרים הראשוניים עד לאותו מספר, הפונקציה תחילה יוצרת רשימה מ 1 עד לאותו מספר באופן רקורסיבי על ידי קריאה לפונקציה createList  הרשימה נשלחת לפונקציה … Read More

scheme תרגיל 4

bennylisp, Racket, schemeLeave a Comment

scheme תרגיל 4 תרגיל בשפת LISP, מציאת איברים ראשוניים ועוד פעולות רקורסיביות .. &nbsp פתרון התרגיל לא הועלה בשלמותו